สวัสดีครับเพื่อนๆชาว exteen เหมือนว่ามันเงียบเชียบจนถึงขั้นร้างเลยแฮะ มีใครอยู่บ้างไหมครับ

คมความคิด

posted on 07 Oct 2012 14:00 by thaipattana in Moral directory Idea

สวัสดีครับเพื่อนๆ เพื่อนๆเคยได้ยินกลอนบทนี้ไหมครับ

"อันความคิดวิทยาเหมือนอาวุธ   ประเสริฐสุดซ่อนใส่ไว้ในฝัก

สงวนคมสมนึกใครฮึกฮัก         จึงค่อยชักเชือดฟันให้บรรลัย" 

กลอนบทนี้ เป็นกลอนที่ผมชอบมาก และใช้ยึดถือเป็นคติสอนใจ กลอนบทนี้ได้ถ่ายทอดเพื่อเปรียบเทียบความรู้ ความคิดของคน เปรียบเสมือนอาวุธอันแสนประเสริฐ แต่คนเก่งที่แท้นั้นจะไม่ใช้อาวุธนั้นในการไล่เข่นฆ่าผู้อื่น เว้นแต่โดนบีบบังคับด้วยสถานการณ์ถึงขีดสุดให้ต้องใช้อาวุธอันประเสริฐนั้นเชือดฟันอย่างไร้ปราณี ฝักที่ใช้เก็บงำคมอาวุธคือคุณธรรมและจริยธรรมประจำใจตน

นอกจากสิ่งที่กลอนบทนี้ได้สอนไว้ วันนี้เราจะมาขบคิด ตีให้แตกในเรื่องคมความคิดกันครับ ในคติทางพุทธศาสนา ความคิดถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพูดหรือวจีกรรม การกระทำทางกายหรือกายกรรม ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่จะกำหนดว่าคนหนึ่งคนจะดีหรือจะชั่ว คิดดีก็พูดดีทำดี เป็นคนดี คิดชั่วก็พูดชั่วทำชั่ว เป็นคนชั่ว แรงของความคิดก็จะส่งผลถึงการกระทำ ศาสนาพุทธจึงให้ความสำคัญในการอบรมขัดเกลาความคิดจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ ให้มั่นคง

ในเรื่องของวิทยา ความรู้นั้น จริงๆแล้วอาจถือเป็นของกลางๆ มีความบริสุทธิ์อยู่ในตัวมากเพียงไรขึ้นกับความมุ่งหวังของผู้ที่แสวงหาความรู้ สร้างองค์ความรู้นั้นๆ ว่าจะคิดการนำไปใช้โดยมุ่งมาตรปรารถนาอะไร ว่ามุ่งดีหรือมุ่งร้าย จึงถือว่าความคิดนั้นสำคัญเสียยิ่งกว่าวิทยา ความดีจึงมีค่ายิ่งกว่าความเก่ง

จากในบทกลอน เพราะเหตุใดจึงเปรียบความคิด วิทยาดั่งอาวุธ คงเป็นเหตุที่ว่า ความคิดวิทยานั้นสามารถที่จะใช้ทำลายผู้อื่นได้ และนอกจากนั้นแล้ว ความคิดวิทยาก็ทำร้ายตัวเราเองได้ หากใช้ไม่ถูกทาง เราจึงควรสร้างฝักดาบที่ดีมาไว้เก็บงำประกายอาวุธไว้มิให้ทำร้ายตนเองและผู้อื่น แต่ให้คมอาวุธมีไว้เพื่อสร้างสันติสุข สร้างคุณประโยชน์แก่ตนเองและสังคม

คุณธรรมที่เป็นฝักดาบชั้นดีก็มีมากหลาย แต่อย่างไรก็ดีก็ไม่พ้นการมีสติ ไม่ประมาท ปัญญา ความละอายต่อบาป ความอ่อนน้อมถ่อมตน ดังนั้นนอกจากคุณผู้อ่านจะศึกษาวิทยา ความรู้ไปมากมายเพียงใด ก็ควรฝึกใจให้ดีงามมากเพียงพอกันหรือยิ่งกว่า สังคมจึงจะมีสันติสุข มีความเจริญงอกงาม สืบไป
 
วิรุฬห์บัณฑิต

Comment

Comment:

Tweet

ำน

#2 By (49.230.140.2|49.230.140.2) on 2014-01-28 21:25

Hot! ร่วมเจริญรอยตามครับ

#1 By Live a Live on 2012-10-11 22:40