สวัสดีครับเพื่อนๆชาว exteen เหมือนว่ามันเงียบเชียบจนถึงขั้นร้างเลยแฮะ มีใครอยู่บ้างไหมครับ

พลังแห่งยุคสมัย

posted on 31 Jul 2013 19:04 by thaipattana in Moral directory Idea

ยุคสมัยเป็นสิ่งที่เปลี่ยนผ่านอยู่ทุกขณะจิตแต่หลายคนกลับไม่รู้ตัว โดยทั่วไปคนจะเข้าใจกับคำว่ายุคสมัยในแง่ของมีเหตุการณ์หรือสิ่งประดิษฐ์ที่ ลือลั่น เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เช่น ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ยุคสงครามเย็น ยุคโลกาภิวัฒน์ ยุคIT เป็นต้น

 

ยุคสมัยที่ผันผ่านส่งผลหรือมีอิทธิพลต่อผู้ที่ดำรงค์ชีวิตข้ามผ่านยุคสมัยนั้นๆมา จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่คนที่เคยข้ามผ่านมาหลายยุคสมัย จะมองเด็กที่เพิ่งจะเริ่มเข้ามาสู่ยุคสมัยโดยทีท่าที่ไม่ค่อยพอใจ และบ่อยครั้งมักจะเปรียบเทียบกับในยุคของตนเพื่อมองเห็นความแตกต่างของอดีตเพื่อติติงปัจจุบัน ในมุมกลับกัน เด็กๆก็จะงงๆกับผู้ใหญ่เช่นกัน

 

มันก็ ไม่แปลกที่คนเราจะชอบในสิ่งที่คุ้นเคยเพราะไม่ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองให้เหนื่อย แต่ในธรรมชาติ ความคงที่มักไม่คงทน แต่การเปลี่ยนแปลงนี่สิเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและมีให้เห็นบ่อยกว่า แต่คนก็มักมองไม่เห็น หรือมองเห็นแต่ก็ไม่ชอบ แต่ก็ปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อเอาตัวรอดมาเรื่อยๆโดยอาจไม่รู้ตัว

 

พลังของยุคสมัยถูกส่งผ่านมายังรุ่นต่อรุ่น เพราะเรื่องราวของอดีตจะก่อให้เกิดปัจจุบันและอนาคต จะมากจะน้อยขนาดไหนก็แล้วแต่กรณี เขาถึงว่าคนเรานั้นมีรากเหง้า ซึ่งก็คือบรรพบุรุษที่ได้เสียสละ ทนลำบากผ่านยุคที่ยากเข็ญ แล้วส่งต่อมรดก พลังแห่งยุคสมัยสู่รุ่นต่อไปด้วยการสร้างสรรค์ในสิ่งต่างๆโดยหวังให้เกิด ประโยชน์ต่อคนรุ่นหลัง ให้คนรุ่นหลังอยู่สุขสบาย จนเป็นเราในทุกวันนี้ เราจึงควรระลึกนึกถึงบุญคุณบรรพบุรุษ กระทำตามแนวทางที่บรรพบุรุษได้วางไว้ และต้องสร้างสรรค์สิ่งดีๆต่อไปเพื่อธำรงค์รักษาไว้ซึ่งอนาคตดีๆของชนรุ่นหลัง

 

ถึงแม้ว่าพลังของยุคสมัยที่ส่งผ่านมายังไม่อาจเปลี่ยนสิ่ง ที่เรียกว่า "ความจริง" เพราะความจริงเป็นสิ่งที่เป็นธรรมดา เป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นปกติ มีแต่เพียงเราท่านที่ไปจับเอามาแค่บางส่วน เข้าใจแต่ไม่เข้าถึงแล้วใช้ความจริงมาบิดเบือนเข้าข้างใครคนใดคนหนึ่ง แต่ไม่ใช่ว่าพลังของยุคสมัยจะไม่มีค่า ไร้ราคาซะทีเดียว เพราะความรู้ ประสบการณ์ต่างๆที่สั่งสมผ่านกาลเวลานั้นสามารถที่จะถ่ายทอดสู่กันได้ เพื่อเปิดหนทางในการก้าวข้ามผ่านสู่ยุคใหม่โดยที่เข้าใกล้ความจริงที่ ประเสริฐสุด บริสุทธิ์ หมดจดได้มากขึ้นเรื่อยๆ

 

ได้โปรดอย่าละเลย อย่าใช้พลังแห่งยุคสมัยที่มีค่าไปกับสิ่งลวงที่ทำให้ถลำลึกลงไปอีกเลย อย่าเดินย่ำซ้ำไปซ้ำมาอีกเลย ก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับยกระดับจิตใจของตน ยกระดับสังคมให้เจริญด้วยคุณงามความดี  และพร้อมกันนั้นจงช่วยกันขจัดสิ่งลวง สิ่งที่บ่อนทำลายความเจริญของสังคมให้หมดสิ้นไป เท่านี้ก็สามารถสร้างสรรค์วันที่ดีเพื่อส่งต่อสู่ลูกหลาน ให้เขาได้ภาคภูมิใจที่เกิดมาบนผืนแผ่นดินขวานทองแห่งนี้

 

วิรุฬห์บัณฑิต

Comment

Comment:

Tweet

#2 By (81.92.222.3|148.251.92.48, 81.92.222.3) on 2015-04-21 11:31